POZNAJ SIEBIE

MAŁE FIRMY, KORPORACJE I ORGANIZACJE

Human Design umożliwia bezprecedensowe wejrzenie w dynamikę grupy. Ma więc wyjątkowe zastosowanie w świecie biznesu i wszelkich organizacji, gdzie projekty i programy realizowane są w zespołach ludzi.

Za pomocą naszego specjalistycznego programu jesteśmy w stanie skomponować totalnie efektywny zespół. Wszyscy jego uczestnicy między sobą posiadać będą wszystkie konieczne do osiągnięcia celu walory i umiejętności. Zespół taki będzie w pełni skupiony na realizacji zadania, osiągając go szybko i skutecznie.

Nasza metoda nie wymaga żadnych skomplikowanych i stresujących testów psychologicznych, które są dzisiaj standardem w wielu firmach. Posługujemy się tylko datą i czasem urodzenia. Nie jest to jednak osobista ocena osób. To raczej praktyczna baza danych pozwalająca zidentyfikować jakie cechy posiada każda z osób wyłącznie w kontekście wydajności zespołu. Chodzi o to, żeby w konkretnym zespole nie było kilku tych samych aktywacji, a zupełnie brakowało innych.

Każda grupa musi posiadać wszystkie niezbędne zasoby, których w naszym systemie jest aż dwanaście. Dlatego szukamy ich wśród kilku osób, bo każda luka to niepotrzebny odpływ energii w postaci frustracji i niezadowolenia uczestników samej grupy, a dla projektu będzie to niepowodzenie w postaci straty czasu i idące za tym koszty materialne.

Nasza metoda jest unikalna ponieważ pozwala osiągnąć zarówno entuzjazm i osobistą satysfakcję poszczególnych uczestników zespołu, jak też przyczynić się do sukcesu materialnego całej firmy oraz jej dobrej reputacji.

BG5 - Base Group 5 - stosuje się w małych firmach lub małych zespołach w ramach większej organizacji. Analiza ta dotyczy grupy liczącej wyłącznie od trzech do pięciu osób. Cenna szczególnie dla nowych, startujących dopiero firm, które nie mogą sobie pozwolić na stratę jakichkolwiek zasobów, a materialnych w szczególności. Nasza metoda pozwala na maksymalne skoncentrowanie sił na krytycznych dla ‘przebicia się’ firmy wczesnych etapach jej rozwoju. Graficznie i obiektywnie wskaże zarówno mocne strony jak też braki występujące w zespole.

OC16 - Organising Channels 16 - to program, który ma zastosowanie w grupach liczących od szesnastu osób. Służy do tego, aby zobaczyć kompleksowe dynamiki zachodzące w takiej grupie, zdiagnozować potencjalne problemy i dostarczyć praktycznych rozwiązań korygujących. Rezultatem jest optymalna wydajność oraz ludzie zadowoleni ze swojej pracy.

BG5 i OC16 to podstawowe moduły, z których organicznie można budować zespoły, działy, departamenty i całe organizacje w zupełnie efektywny sposób zapewniając maksymalną produktywność przy pełnym zadowoleniu pracowników.

Nasz proces wymaga mniej czasu niż konwencjonalne konsultingi, jest przy tym konkretny, precyzyjny i pełen szacunku dla każdego pracownika i jego szczególnego miejsca w organizacji.

Oto niektóre z dziedzin i rodzajów usług:

- tworzenie grup kierowniczych i poprawa ich działania
- diagnoza problemów i rozstrzyganie konfliktów
- płynna restrukturyzacja po fuzji czy akwizycji
- rekrutacja i upewnienie się, że właściwi ludzie są na właściwych miejscach
- wskazanie przyczyn nie najlepszego funkcjonowania czy podupadania firmy