POZNAJ SIEBIE

JOANNA - DZIEWCZYNA MATERIALNA

Joanna jest kompetentną terapeutką w mało znanej w Polsce, ale bardzo skutecznej technice pracy z ciałem. Głównie pracuje z klientami indywidualnie, ale prowadzi też zajęcia grupowe. Nie przynosi jej to jednak satysfakcjonującego poziomu materialnego. Jej ambicje i możliwości są o wiele większe. Dlaczego więc nie osiąga sukcesu? Graf pokazuje, że w jej bardzo dobrze zaakcentowanym ciągu materialnym brakuje dwóch ogniw. Konsekwencją tego jest frustracja i tendencja do szukania winy w sobie oraz próby ‘pracy nad sobą’. Niestety będzie to tylko strata czasu i wysiłku, bo ‘braki’ te może wypełnić tylko druga osoba. (Braki w cudzysłowie, bo chodzi tu o zrozumienie mechanizmu własnego funkcjonowania, a nie jakakolwiek ocena sama w sobie). Rozwiązaniem byłby więc kogoś, kto posiada dokładnie te dwie aktywacje. Samodzielna i równie ambitna osoba, która przejmie inicjatywę nad organizacją i zarządzaniem działalnością. Warunkiem koniecznym ich współpracy jest pełne zaufanie i lojalność wobec siebie. Joanna musi pozwolić na to, aby jej partner/ka w biznesie miały wolną rękę i pełną swobodę działania. Połączenie to jest kluczowe i trudne zarazem. Joanna, która do tej pory radziła sobie ze wszystkim sama, będzie miała skłonności do ingerowania w sprawy drugiej osoby. To natomiast będzie bardzo trudne do zniesienia przez tę drugą osobę. Joanna musi więc skupić się na byciu dobrą nauczycielką i prowadzeniu większej ilości zajęć w większych grupach. Skorzysta na tym całe przedsięwzięcie poprzez wyraźny i kompetentny podział ról i funkcji rozłożony na dwie osoby. Rozwinie się też reputacja firmy dzięki wysokiej jakości zajęć i ich organizacji. Wyższy poziom, więcej zajęć i uczestników pociągnie za sobą sukces materialny. Joanna jest naturalnym liderem w dużych grupach, która potrafi jednocześnie nawiązać głęboki kontakt z uczestnikami swoich warsztatów. Większe możliwości z czasem przyjdą same: ich własna szkoła, publikacje, programy w mediach, itd.