"We must be willing to let go of the life we have planned, so as to have the life that is waiting for us"
EM ForsterPOZNAJ SIEBIE


ar2027@protonmail.com

KONSULTACJE I ANALIZY NA BAZIE SYSTEMU HUMAN DESIGN

Analiza na podstawie systemu Human Design to bezprecedensowe wejrzenie w naturę człowieka* na poziomie jego świadomości i podświadomości. To mapa jego genetyki i epigenetyki. To obraz jego indywidualności i opis precyzyjnych mechanizmów podejmowania wszystkich decyzji w życiu z poczuciem wewnętrznej pewności, że są to decyzje właściwe.


* odkryj czy możesz działać spontanicznie, czy musisz emocjonalnie dojrzeć do podjęcia decyzji
* zobacz swój potencjał materialny i poznaj swoją strategię osiągnięcia sukcesu
* sprawdź swój poziom witalności i seksualności, siłę woli oraz swoje miejsce w życiu
* wniknij w to, co cię inspiruje, motywuje i jakie są twoje możliwości intelektualne


Ta analiza to nie wolna interpretacja a odcyfrowanie danych określających istotę naszej odrębności i oryginalności, w przeciwieństwie do szukania cech wspólnych i generycznych.


Human Design jest też doskonałą metodą pokazującą nam mechanizmy i dynamiki naszych relacji z innymi.


Jedna analiza dostarcza tyle wiedzy i zrozumienia nas samych, że eliminuje potrzebę długotrwałych terapii, uciekania się do używek czy dramatycznych przewrotów życiowych. Rozwiewa wątpliwości i ‘bicie się’ z myślami. Analiza daje przede wszystkim poczucie akceptacji siebie, wyzwala spętane siły życiowe, daje poczucie ulgi i radość życia.
Analiza dostarcza kluczy do dokonania świadomych przewartościowań w życiu. Pokazuje jak wyzwolić i przekształcić stany lęku, niepewności czy poczucia winy w siły budujące i motywujące do działania.


* Mówiąc o człowieku mam na myśli dokładnie to: istoty odartej z klisz dotyczących płci, wieku, roli, etc. Jakkolwiek kulturowo istotne, w aspekcie tej analizy pełnią one funkcje drugorzędne. Human Being / Istota Ludzka jako taka jest sednem tego systemu.
Więcej o Systemie Human Design

Human Design na pierwszy rzut oka kojarzy się z dobrze zakorzenionymi dziedzinami takimi jak astrologia, numerologia czy I’Ching. W rzeczywistości jest to nowy i spójny system, będący odzwierciedleniem obecnego stanu ewolucyjnego świata i człowieka. Przykładem może być powszechnie jeszcze obowiązujący w świecie ‘new age’ system siedmiu czakr, który jest już dawno nieaktualny. Jesteśmy teraz istotami, które posiadają dziewięć ośrodków energetycznych. Każde z nich zawiera w sobie niezwykłą głębię precyzyjnych informacji. Human Design graficznie pokazuje złożoność natury ludzkiej.
Zakolorowane aktywacje w grafie odnoszą się do stałych, niezmiennych i zawsze aktywnych części naszej natury. To nasza partytura i od nas zależy jak ją zagramy... czy jesteś wirtuozem swojego życia, czy raczej nie do końca ta gra wychodzi?
W grafie mamy też obszary, które pozostają białe. Na ekspresję tych genów mają wpływ czynniki zewnętrzne, które nauka nazywa epigenetyką.
Human Design umożliwia rozłożenie tak skomplikowanej natury ludzkiej na części pierwsze i ponowne złożenie jej w całość, która nabiera przejrzystego sensu.
Graf jest mapą dynamicznych zależności, a umiejętność korzystania z mapy to wszystko w dzisiejszym życiu. Wtedy nasze działania stają się świadomą nawigacją, a my stajemy się stabilnym okrętem na oceanie życia. Kiedyś gwiazdy wyznaczały kierunek starożytnym podróżnikom doprowadzjąc ich do celu. Od niedawna Human Design System posługując się raczej ‘nienaukową’ metodą wygenerowania grafu jaką jest data, dokładny czas i miejsce urodzenia staje się coraz szerzej stosowanym i docenianym narzędziem poznania natury człowieka.

Graf to wielowymiarowa i zawierająca pokłady precyzyjnych informacji mapa będąca podstawą analizy.Na pierwszy rzut oka naszą uwagę zwracają centra/ośrodki, które są zakolorowane albo pozostają białe. To co kolorowe to nasz stały, zawsze aktywny zapis genetyczny, nasza natura i charakter ‚zapisany w skale’. To co białe, to z jednej strony bardzo szeroki potencjał i możliwości, a z drugiej to tereny, gdzie jest nam się łatwo pogubić. Tutaj popełniamy błędy, skupiamy zbyt dużo naszej uwagi, identyfikujemy się z tym co nie nasze. To geny, które nie są ‚włączone’, wpływy zewnętrzne, wychowanie.


Drugi poziom informacji to dwie kolumny danych: po lewej stronie symbole planet, liczby i cyfry w kolorze czerwonym, a po prawej stronie to samo, ale w kolorze czarnym.


Dane oznaczone kolorem czerwonym odnoszą się do tego, co jest w nas nieświadome oraz informacje odnoszące się do naszego ciała fizycznego, sposobu w jaki najlepiej je odżywiać i najlepszego dla niego otoczenia. Jest to zapis, który miał miejsce trzy miesiące przed naszymi urodzinami. Nie mamy świadomego dostępu do tych informacji, gdyż są ukryte bardzo głęboko w nas.


Dane oznaczone kolorem czarnym to obszary odnoszące się do naszej świadomości, tego jak funkcjonujemy w świecie w sensie psychologicznym, tego jak patrzymy i co widzimy, jak przetwarzamy te informacje, co nas motywuje i jest celem życia, co daje nam poczucie sensu, szczęścia i spełnienia.


Wyżej opisane informacje odnoszą się do tego, co widać na powierzchni. Ale graf zawiera też dane skierowane w głąb. Tam coraz bardziej się zawężają, stają się coraz bardziej precyzyjne aż dochodzimy do bazy, ostatecznego stopnia naszej inności, unikalności i niepowtarzalności. I to jest najistotniejsze: jak różnimy się od każdego innego człowieka. W tej oryginalności zawarty jest cały sens istnienia, nasza osobista ścieżka do świadomego życia, do... oświecenia nawet. Human Design pokazuje, że jest to raczej kwestia mechanizmu niż mistyki. W tym świetle mistyka jest pochodną ‚poprawnego’ życia. Trafnie zawarł to mistrz: ‚przed oświeceniem rąbiesz drewno, nosisz wodę; po oświeceniu rąbiesz drewno, nosisz wodę'. Różnica jest subtelna acz ogromna: świadomość i nastawienie do nas samych, wszystkiego i wszystkich zupełnie się zmienia. Stan obudzenia jest czymś normalnym i możliwym dla każdego z nas. Nie jest to już mozolna i długa droga wyrzeczeń i praktyk duchowych, konieczności zostania mnichem, etc. To świadome istnienie, a Human Design to ‚know how’, prosta instrukcja obsługi. Złożoność nas samych i naszego życia po raz pierwszy została rozłożona na części pierwsze, a analiza to ponowne ich złożenie w logiczną, jasną do zrozumienia i zastosowania w codziennym życiu całość.


Tak więc ma się sprawa owej głębi:

- 9 ośrodków / skupisk energii – to nasz aktualny stan ewolucyjny; nie jesteśmy już istotami o 7 czakrach!
- 32 kanały łączące ośrodki
- 64 ‚aktywacje’ – opisane przez 64 haxagramy I’Chingu i odnoszące się do 64 kodonów naszego kodu genetycznego
- hexagram składa się z 6 linii
- linia ma 6 kolorów
- kolor ma 6 tonów
- ton ma 5 baz


Podsumowując możemy powiedzieć, że każda raz zakolorowana aktywacja to jedna jedyna z 1080 możliwości. Każda zupełnie biała aktywacja to wszystkie z 1080 możliwości. Tak precyjny jest ten system. Konkretny, a jednocześnie pokazujący nasze miejsce: niezastąpione, jedyne i niezbędne w kontekście całego istnienia, którego współtwórcami jesteśmy. Czy to nie jest wielkie i odpowiedzialne?