POZNAJ SIEBIE

o mnie Human Design odkryłam w 2000 roku podczas moich studiów z historii sztuki w Anglii. W magazynie, którego ani wcześniej, ani później nie kupiłam, trafiłam na intrygującą tabelę pokazującą analogie pomiędzy kodem genetycznym a starożytnym systemem I’Ching. Wkrótce potem zaczęłam uczestniczyć w pierwszych w Wielkiej Brytanii seminariach fundatora systemu, Ra Uru Hu. Z upływem lat poznawałam różne, bardzo specjalistyczne aspekty tej nowej dziedziny w wielu miejscach na świecie. Ra zawsze był pierwszym żródłem informacji, ale mnóstwo nauczyłam się też od innych, którzy zgłębiali tematy zapoczątkowane przez Ra Uru Hu .


Teraz udzielam konsultacji dla osób indywidualnych i firm głównie w Polsce, Wielkiej Brytanii i bardzo dla mnie specjalnej Australii.


W Australii przygotowujemy eksperymentalny program zatytułowany ‘Unique Leadership’. Będą to zorientowane na rzeczywisty projekt zajęcia adresowane do wyselekcjonowanej grupy siedemnastolatków, przyszłych liderów. Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie takiego zespołu, w którym oprócz nabytych umiejętności, każdy z uczestników będzie miał szanse zaistnieć w naturalnej dla siebie roli zgodnie z jego genetycznymi predyspozycjami.


Moje formalne wykształcenie to kulturoznawstwo i historia sztuki na uniwersytetach Wrocławskim i o mnieWarszawskim zakończone dyplomem magisterskim na uniwersytecie w Reading, ze specjalizacją: ’Rysunki Starych Mistrzów’. o mnieByło to preludium do doktoratu na uniwersytecie w Cambridge. Jego tematem był Karnawał Wenecki w XVIII wieku. Temat to nieprzypadkowy, sądząc z perspektywy czasu. Wenecja i jej kultura zarówno ta odzwierciedlona w różnych dziedzinach sztuki, jak też ta ukryta pod karnawałową maską, zawsze mnie fascynowały. Był to leitmotif mojej edukacji: od czasów liceum kiedy to pochłonęły mnie ‘Obrazy Włoch’ Muratowa, poprzez niezwykły rok akademicki w Cambridge, kiedy to na chyba wszystkich fakultetach humanistycznych odbywały się wykłady i seminaria o kulturze Wenecji. Nikt jednak nie zgłębiał istoty karnawału i nieokiełznanych instynktów ludzkich wyzwolonych pod (wątpliwą) zasłoną maski… W tej dygresji zmierzam do powiedzenia tego, że zawsze interesowało mnie to, co wyrafinowane i piękne, a jednak zawsze poszukiwałam też tych fundamentalnych, nie do końca uświadomionych motywów sprawczych kultury i ich ekspresji w czasie. Te kulturowe dywagacje zostały dość raptownie zakończone, gdy na mojej drodze pojawił się właśnie Human Design System.


Zaangażowania zawodowe w dziedzinie sztuki to praca w Domu Aukcyjnym Philips w Londynie, konsultacje w zakresie projektowania wnętrz i przestrzeni (m. in. projekt centrum informacyjnego i agencji Reutera w Banku for International Settlements w Bazylei); w dziedzinie biznesu to dyrekcja firmy typu ‘high-tech’ w Londynie, która zajmowała się integracją najnowszych propozycji technologicznych z rozwiązaniami czysto ekologicznymi w architekturze. Ponadto współpraca z miesięcznikiem 'The Ecologist', gdzie moją specjalnością stały się zagadnienia dotyczące naturalnej uprawy i zaawansowanych technologii przetwarzania konopi oraz ich praktycznych zastosowań.


Prywatnie to rodzina i przyjaciele, głęboko pojęta ekologia i naturalne rolnictwo w duchu Masanobu Fukuoki, fascynacja ludźmi we wszystkich ich odsłonach oraz cieszenie się jakością życia w całym tego słowa znaczeniu: wiedza, jedzenie, moda, architektura i odkrywanie pięknych miejsc, muzyka i film, ciepły humor, czyli plemiennie i romantycznie, ale zawsze na własnych warunkach.

Anna Rybaczyńska